Jak przygotowac bazę adresów?

Listy adresowe muszą być zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego (.xls, .xlsx, .csv).
W jednym z jego arkuszy powinny się znajdować kolumny z następującymi informacjami (kolejność dowolna*).

* konfigurując kampanię system poprosi Państwa o wskazanie kolumn z danymi informacjami (np. kod pocztowy, ulica).

  • kod pocztowy
  • miejscowość
  • ulica (niewymagane)
  • imię i nazwisko adresata
  • i / lub
  • nazwa firmy
  • nr domu / numer mieszkania
  • lub
  • numer domu
  • numer mieszkania (niewymagane)
Należy pamiętać o tym, by pierwszy wiersz arkusza zawierał możliwie jednoznaczne nagłówki kolumn (np. “kod pocztowy”, “imię i nazwisko adresata” itp.).
Lista adresowa będzie sprawdzana przez bazę adresów chroma.pl w celu weryfikacji poprawności adresów.
kod pocztowy miejscowość ulica adresat nr domu / apartamentu
1 83-440 Abisynia Wąska Jan Nowak 112
2 20-388 Abramowice Kościelne Wąska Jan Nowak 211a
3 20-388 Abramowice Prywatne Wąska Jan Nowak 30d
4 21-143 Abramów Wąska Jan Nowak 410/2
5 21-143 Abramów Wąska Jan Nowak 5
6 05-310 Abramy Wąska Jan Nowak 5/3
7 16-123 Achrymowce Wąska Jan Nowak 7
8 ... ... ... ... ...
kod pocztowy miejscowość ulica adresat numer domu numer mieszkania
1 83-440 Abisynia Wąska Jan Nowak 112
2 20-388 Abramowice Kościelne Wąska Jan Nowak 211 a
3 20-388 Abramowice Prywatne Wąska Jan Nowak 30 d
4 21-143 Abramów Wąska Jan Nowak 410 2
5 21-143 Abramów Wąska Jan Nowak 5
6 05-310 Abramy Wąska Jan Nowak 5 3
7 16-123 Achrymowce Wąska Jan Nowak 7
8 ... ... ... ... ... ...
kod pocztowy miejscowość ulica firma nr domu / apartamentu
1 83-440 Abisynia Wąska Design 112
2 20-388 Abramowice Kościelne Wąska Design 211a
3 20-388 Abramowice Prywatne Wąska Design 30d
4 21-143 Abramów Wąska Design 410/2
5 21-143 Abramów Wąska Design 5
6 05-310 Abramy Wąska Design 5/3
7 16-123 Achrymowce Wąska Design 7
8 ... ... ... ... ...
kod pocztowy miejscowość ulica adresat firma nr domu / apartamentu
1 83-440 Abisynia Wąska Jan Nowak Design 112
2 20-388 Abramowice Kościelne Wąska Jan Nowak Design 211a
3 20-388 Abramowice Prywatne Wąska Jan Nowak Design 30d
4 21-143 Abramów Wąska Jan Nowak Design 410/2
5 21-143 Abramów Wąska Jan Nowak Design 5
6 05-310 Abramy Wąska Jan Nowak Design 5/3
7 16-123 Achrymowce Wąska Jan Nowak Design 7
8 ... ... ... ... ... ...
schema