firma

Chroma (z grec. kolor)

Powstała w 1993 roku. Nieustanne inwestycje w nowe urządzenia oraz technologie pozwoliły drukarni stać się liderem na rynku krajowym oraz jedną z czołowych firm poligraficznych na rynku europejskim.


Dziś Drukarnia Chroma to 8 tys. m2 powierzchni produkcyjnej, 165 pracowników i nowoczesny park maszynowy.

Chroma

Chroma Online

Wprowadzony system Chroma Online umożliwia w łatwy i szybki sposób zamawianie druków przez Internet. Klient może zalogować się i złożyć zamówienie z każdego komputera z dowolnego miejsca przez 24h/7dni. System podpowiada użytkownikowi kolejne kroki. Informacja o cenie i terminie realizacji znajduje się przy każdym produkcie. Dodatkowo po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na bieżąco informacje z systemu o etapie jego zamówienia. Przesyłkę dostarcza kurier.


Drukarnia internetowa to Gwarancja najniższej ceny na produkt najwyższej jakości i rekordowy czas realizacji!

Sprawdź sam jak łatwo się zamawia!

Zamawianie

W ofercie:

Sprawdź sam jak łatwo się zamawia!

Polityka równości:

Firma Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary przestrzega polityki równości szans i niedyskryminacji. Osoby zatrudnione w drukarni to obok przyszłych pracowników działu B+R, osoby najbardziej wykwalifikowane pod względem wiedzy technicznej.


Zastosowanie najnowszej generacji, w wysokim stopniu zautomatyzowanych, maszyn drukujących stanowi przełom w dziedzinie druku. W odróżnieniu od tradycyjnych maszyn drukujących czas nauki i doskonalenia się w ich obsłudze jest zdecydowanie krótszy. Ponadto obsługa tej kategorii urządzeń nie wymaga siły fizycznej, gdyż systemy te wyposażone są w automatyczne podajniki i rozładowniki, które eliminują konieczność fizycznego przenoszenia ciężkich naświetlonych płyt oraz arkuszy papieru. Wykorzystując te właściwości zakupionych maszyn firma Chroma zwiększa dostępność technicznych stanowisk pracy dla obecnych i przyszłych pracownic firmy, zatrudniając na stanowisku operatora maszyny drukującej kobiety.


Firma jest świadoma potencjału zatrudnionych i zatrudnianych w firmie kobiet i chce dać szanse na spełnienie ich ambicji zawodowych. Zatrudnienie kobiety na etacie stricte technicznym przyczynia się do przełamywania schematów dotyczących pracy kobiet jako operatorek zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń produkcyjnych. Postawiony został też pierwszy krok w kierunku zmiany typowo męskiego środowiska na równościowe. Za nierówny stan zatrudnienia pomiędzy kobietami i mężczyznami w kadrze firmy odpowiadały m. in. mało elastyczne warunki zatrudnienia, które do tej pory obowiązywały w przedsiębiorstwie.


Chcąc wyeliminować istniejące bariery w dostępie kobiet do stanowisk pracy oferowanej w firmie Chroma, udostępniono elastyczne formy zatrudnienia, polegające m. in na: - udostępnieniu elastycznych godzin pracy (możliwe jest ustalanie własnych godzin pracy miedzy pracownikiem/pracownicą a przełożonym/przełożoną), - prace w niepełnym wymiarze, - prace w godzinach wieczornych, - możliwość pracy jeden dzień w tygodniu w domu on-line jeśli charakter stanowiska na to pozwoli.


Zastosowanie tego typu udogodnień w formach zatrudnienia umożliwia godzenie obowiązków pracowniczych z obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi i osobami zależnymi, co przyczynia się do wyrównania szans w równym dostępie do oferowanych w przedsiębiorstwie stanowisk pracy.

schema